Медицински отпадък

Медицински отпадък

Представете си една обикновена болница. Помислете си колко са пациентите в тази болница и колко много и различни манипулации им биват извършвани всеки ден. И не забравяйте за целия персонал, който ежедневно извършва редица процедури – лекари, сестри, лаборанти, санитари… А сега си спомнете колко болници има в града Ви. А в страната?

Всеки ден в лечебните заведения (болници, клиники, стоматологични кабинети и т.н.) се продуцира огромно количество отпаден материал. Тези отпадъци обаче не са обикновени, какъвто е битовият боклук у дома. Сред болничния боклук спадат използвани остри предмети (като например употребявани игли, скалпели и т.н.), отпадъци със съдържание на тежки метали, на различни химични вещества и препарати, лекарства и други фармацевтични отпадъци, инфекциозни отпадъци и много други.

Медицинските отпадъци могат да притежават много свойства, на база на които да се класифицират като опасни – наличие на опасен биологичен материал и микроорганизми с потенциал да се превърнат в причина за огнища на инфекции и зарази. Болничният отпадък може да токсичен – способен да повлияе например върху репродуктивните способности. А може и да е мутагенен.

Това е само малка част цялата картина. Но дава ясна представа защо неправилното изхвърляне, съхранение, обезвреждане на медицинските отпадъци, може да бъде толкова опасно. То крие сериозни рискове, както за околната среда, така и за човешкото здраве.

Ние сме се ангажирали да извършваме СЪБИРАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ съвестно и коректно, съобразявайки се с всички изисквания и предписания.

За повече информация и цени, свържете се с нас на телефон 0897 905 655!

Call Now Button