Нов ред за водене на отчетност и информация за отпадъци по НИСО

НОВО !!! Нов ред за водене на отчетност и информация по НИСО за отпадъците! Ние ще Ви помогнем да направите регистрация и да подадете електронно документите в срокове и без опасност от глоби!

Относно допълнително информация – моля, свържете се с нас на телефон: 0897905655

НИСО (Национална информационна система за отпадъците) – това е надградена електронна  система, която е съобразена с промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията по Закона за електронното управление.

Всички юридически и физически лица, които осъществяват дейности по управление на отпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително и лица, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват отпадъци, са задължени да имат Регистрация в системата.

Функционалността на системата е свързана с отчетността и подаването на отчети.

Достъп до електронната система е осигурен чрез Интернет страницата на ИАОС.

По НАРЕДБА №1 от 04.06.2014 г. – ИАОС е отговорна институция за събиране на данни, по които се предоставя информация за управление на отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и Наредби, регламентиращи управлението на масовото разпространяване на отпадъците.

Доверете ни се! Ние ще Ви помогнем чрез нашата услуга по регистрация и последваща работа с електронна система. 

Относно цени и допълнена информация, моля, обадете се на тел: 0897 905 655

Call Now Button