Screenshot_2021-02-19 Национална информационна система “Отпадъци” (НИСО) ще бъде задължителна от 2021 г