Площадка за рециклиране

Площадка за рециклиране

На отпадъците може да се гледа по два начина – като на непотребен материал или като на ресурс. Ние избираме втория! За това разполагаме със своя СОБСТВЕНА ПЛОЩАДКА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ.
В строителството ежедневно се генерира солидно количество отпадъци. В този сектор голяма част от тях подлежат на рециклиране, след което могат да бъдат оползотворени, като отново се вложат в реконструкции и строителни дейности. Разбира се, това е възможно, когато не биват замърсявани с други отпадъци. Самият процес по рециклиране преминава в различни стъпки – отпадъците се сортират, раздробяват се предварително, след което се натрошават, пречистват  и т.н.
Целта на рециклирането на строителните материали е те да се превръщат в суровина, която да замества природните ресурси. За опазването на околната среда обаче е особено важно и самото рециклиране да се извършва по начин, щадящ околната среда, който контролира количествата прах, нивото на шум и други фактори, за които винаги следим.
А най-важното е, че след приключване на процеса, получаваме нов продукт, готов да се използва за нови, градивни цели.
За това можем да Ви предложим РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ И ЧАКЪЛИРАНЕ.

Свържете се с нас на телефон 0897 905 655 за цени!

Call Now Button