Цени

Цени

За улеснение на нашите клиенти всички разходи за транспорт, такси за смет и престой на контейнера на даден обект са включени в първоначалната цена на контейнера.  Заплащането на услугата се извършва при доставката му.

Цени

  • 2 куб.м – 50 лева (цена без ДДС)
  • 4 куб.м – 100 лева (цена без ДДС)
  • 6 куб.м – 130 лева (цена без ДДС)
  • 8 куб.м – 160 лева (цена без ДДС)

Смесено строителни отпадъци

  • 2 куб.м – 50 лева (цена без ДДС)
  • 4 куб.м – 100 лева (цена без ДДС)
  • 6 куб.м – 130 лева (цена без ДДС)
  • 8 куб.м – 160 лева (цена без ДДС)
Забележка: За смесените отпадъци се доплаща на 1 тон – 75 лева към цената на курса!
mesure