News & Events

В процеса на всяка работа и дейност, производителите и консуматорите се сблъскват с генерирането на различни по вид и състав опасни отпадъци. За неутрализирането на такива отпадъци в България до този момент няма изградена инсталация и по-голямата част от тях се унищожават в чужбина. Много от тези отпадъци са с определен химичен състав и сравнително често съдържат инфекциозни елементи, затова е важно да знаем вида на опасния отпадък, за да имаме решение относно неговото обезвреждане.

С удоволствие искаме да ви запознаем с нашите основните насоки и методи, а именно специализиране в събирането, транспортирането и обезвреждането на болнични или т.нар. медицински отпадъци. Те спадат в категорията на един от основните типове опасни отпадъци.

Ние имаме дългогодишен опит в областта на обезвреждането на редица опасни медицински отпадъци, произведени от наши клиенти в болнични заведения, лекарски и стоматологични кабинети, ветеринарни кабинети, медицински лаборатории, изследователски съоръжения и други. Към тези отпадъци спадат: фармацевтичните отпадъци, хирургичните и инфекциозните отпадъци, използваните остри предмети, като спринцовки и други. Тези отпадъци са резултат от извършването на различни интервенции и манипулации, осъществявани в лечебните заведения при медицинска дейност.

Живеем във време, в което се обръща особено внимание на обкръжаващата ни среда и нейното опазване. Правилното управление и третиране на опасните медицински отпадъци от лечебните заведения е от голямо значение, както за човешкото здраве, така и за околната среда. Ограничаването на вредното им въздействие предотвратява възможността за разпространението на заразни и инфекциозни болести.

Ключовите етапи в процеса на обработка на медицинските отпадъци, следват няколко основни стъпки:

– Отделяне на достатъчно ресурси;

– Разделно събиране на отпадъците: опасни и неопасни медицински отпадъци;

– Безопасно събиране, транспортиране и обезвреждане на медицинските отпадъци;

– Водене на строга отчетност от началото до края на тяхната обработка.

За нашите настоящи и бъдещи клиенти, за приетите от нас опасни медицински отпадъци, ние издаваме всички необходими документи, като по този начин създаваме доверие, безопасност и сигурност в нашите клиенти.

Всеки клиент е с дадени очаквания и изисквания. Нашата фирма осъзнава тази отговорност и затова се стремим да задоволяваме максимално потребностите на всички заинтересовани страни, спазвайки законовите и нормативните изисквания.

За повече информация посетете нашия сайт!

Телефон за връзка: 0897 905 655

Call Now Button