News & Events

Когато мястото има значение

Има хиляди начини една работа да бъде свършена. Едни избират по-прости решения, които не винаги са толкова качествени. Други пък се спират на най-надеждните решения. Въпрос на усет, вкус и възможности.

Това важи с пълна сила дори и в сферата на събирането на отпадъци – вариантите са различни. На кой ще се спрете зависи изцяло от вас. Но ако искате нещата да бъдат качествени, прес-контейнерите трябва да бъдат Вашият избор. 

Обективни причини, разбира се, не липсват. Първо, те изпълняват, при това перфектно, своята основна функция – да съхраняват отпадъците. Освен това, обаче, при тях има много нововъведения, които ще Ви бъдат полезни. 

Пространство и икономичност

Първото от тях е компактността, която осигуряват. Защото, вероятно се досещате от името им, не просто задържат в себе си отпадъка, а за целта го пресоват. Какво значи това? По този начин на една и съща площ, те побират много повече боклук в сравнение с конвенционалните контейнери. Още един бонус е, че пресованият отпадък е и голямо улеснение при депонирането.

Друго тяхно предимство е, че прес контейнерите са и доста икономични. Както стана ясно, те побират в обема си сериозно количество, което означава, че само с един курс могат да бъдат превозвани много по-големи количества, отколкото със стандартен контейнер. А това е добре дошло за всеки джоб!

Следващият плюс е тяхното широко приложение. Те могат да послужат за изхвърляне на различни видове отпадък. Приложими са за хартия и пластмаса, при промишлени, комунални и др. видове отпадък.

Природосъобразност

Грижата за околната среда е нещо, което също трябва да бъде взето предвид. Целта на прес-контейнерите не е просто да съхраняват отпадъка преди депонирането му. Целта не е и да Ви спестят пари. Истината е, че най-важното им предимство е именно това – екологичното решение, което предлага. Този тип контейнери биват херметически затворени. Това значи, че веднъж влязъл в тях, боклукът няма как да излезе. Той няма да се разлипее след първия повей. Няма да видите прес-контейнер, който да пропуска неприятни миризми, нито ще срещнете протекъл такъв. по всички тези причини край него няма да видите и черен облак от рояк насекоми. Около този контейнер не се навъртат животни, които да влизат вътре и да изнасят от него различни отпадъци. Всичко това способства за ограничаване разпространението на зарази.

Call Now Button