News & Events

Правилното сортиране и изхвърляне на отпадъците е отговорност, която всички ние трябва да поемем като общество. У дома всеки от нас изхвърля боклука си на предвиденото за това място – кофата за боклук. По същия начин трябва да го правим, когато излезем от дома си. Защото, за да опазим улиците чисти, за да сложим край на нерегламентираните сметища, за да елиминираме гледките на купища строителни отпадъци, изхвърлени на невъобразими места, за да спрем да замърсяваме природата и въздуха си, трябва да започнем да действаме.

И всичко винаги започва от най-елементарните навици, които възпитаваме у себе си и децата – да си изхвърляме боклука в кошчето, а не на земята. Човек, който не изхвърля билетчето си в контейнера, а на земята, много по-вероятно ще изхвърли и строителния си отпадък от ремонта в контейнера за битов отпадък или в последствие на някоя поляна. А не в специален контейнер за строителни отпадъци, където му е мястото.

И истината е, че дори и за нещо толкова елементарно, като изхвърлянето на боклука, се изисква известна дисциплина, която сами трябва да си наложим.
А днес на пазара варианти не липсват – на един клик разстояние се предлагат чудесни възможности, по които  можем да събираме отпадъка, било то строителен, битов промишлен, медицински или друг, ефикасно и екологично!

Един от тези варианти са например прес-контейнерите. Те са идеалната алтернатива на конвенционалните контейнери, с който сме свикнали. Те представляват херметически затворено пространство, в което се съхранява отпадъкът. Това значи, че боклукът в него не може да бъде разпилян от вятъра. Няма как безстопанствени животни да влизат вътре и изнасят от него отпадъци. Този контейнер никога няма да протече и да събира край себе си рояци насекоми. От него няма да се разнася и неприятна миризма. Всичко това значи, че този контейнер няма да стане причина и за разнасяне на зарази.
А поради наличието на преса, с помощта на която отпадъкът придобива далеч по-компактни размери, този контейнер може да побере много по-голямо количество. Това от своя страна значи, че и извозването му ще бъде по-рядко. А с един курс, много по-малък разход на гориво и вредни емисии, ще се пренася много по-голямо количество боклук. Прес-контейнерът е идеалното екологично решение!

Правилното сортиране и изхвърляне на отпадъците е отговорност, която всички ние трябва да поемем като общество. У дома всеки от нас изхвърля боклука си на предвиденото за това място – кофата за боклук. По същия начин трябва да го правим, когато излезем от дома си. Защото, за да опазим улиците чисти, за да сложим край на нерегламентираните сметища, за да елиминираме гледките на купища строителни отпадъци, изхвърлени на невъобразими места, за да спрем да замърсяваме природата и въздуха си, трябва да започнем да действаме.

И всичко винаги започва от най-елементарните навици, които възпитаваме у себе си и децата – да си изхвърляме боклука в кошчето, а не на земята. Човек, който не изхвърля билетчето си в контейнера, а на земята, много по-вероятно ще изхвърли и строителния си отпадък от ремонта в контейнера за битов отпадък или в последствие на някоя поляна. А не в специален контейнер за строителни отпадъци, където му е мястото.

И истината е, че дори и за нещо толкова елементарно, като изхвърлянето на боклука, се изисква известна дисциплина, която сами трябва да си наложим.
А днес на пазара варианти не липсват – на един клик разстояние се предлагат чудесни възможности, по които  можем да събираме отпадъка, било то строителен, битов промишлен, медицински или друг, ефикасно и екологично!

Един от тези варианти са например прес-контейнерите. Те са идеалната алтернатива на конвенционалните контейнери, с който сме свикнали. Те представляват херметически затворено пространство, в което се съхранява отпадъкът. Това значи, че боклукът в него не може да бъде разпилян от вятъра. Няма как безстопанствени животни да влизат вътре и изнасят от него отпадъци. Този контейнер никога няма да протече и да събира край себе си рояци насекоми. От него няма да се разнася и неприятна миризма. Всичко това значи, че този контейнер няма да стане причина и за разнасяне на зарази.
А поради наличието на преса, с помощта на която отпадъкът придобива далеч по-компактни размери, този контейнер може да побере много по-голямо количество. Това от своя страна значи, че и извозването му ще бъде по-рядко. А с един курс, много по-малък разход на гориво и вредни емисии, ще се пренася много по-голямо количество боклук. Прес-контейнерът е идеалното екологично решение!

В крайна сметка ние сме неразривно свързани с околната среда, и да се грижим за нея, означава на практика да полагаме грижи и за самите себе си!

Call Now Button