News & Events

Невъзможно е строителната дейност да преминава, без да се натрупват значителни количества отпадъци. Работата е такава, че винаги изниква нещо, което да се преправи, има излишни остатъци от материали, наоколо се трупат тухли, дъски, мазилки, опаковки и още куп други неща. Съхраняването им на обекта предизвиква редица неудобства, бави работата, а и често се оказва предпоставка за злополуки. По тази причина строителният отпадък никога не бива задържан на работната площадка, а се отстранява възможно най-бързо.

При реализацията на редица строителни проекти, със събирането на отпадъкът бива ангажиран самият предприемач. Това обаче означава, че на екипът строители трябва да бъде осигурена необходимата техника и ресурси, за да събира, превозва и изхвърля отпадъците. Разбира се, това трябва да се случва на местата, определени за целта, а не произволно. Дейността ще ангажира и сериозна част от времето на строителния екип. 

За това много предприемачи предпочитат да поверят тази задача на фирми, специализирани в тази дейност. От една страна, заради спестеното време, а от друга – заради ресурсите. А и в същото време професионалистите в областта могат да осигурят бързо и качествено комплексно обслужване, което ще бъде съобразено с всички наредби и законови рамки.

Какво значи комплексно обслужване?

В този случай истинските професионалисти ще дойдат на самия обект и ще направят оглед. Целта е да се запознаят с мащабите на работата и ще опитат да прогнозират заедно с Вас количеството отпадък, което ще се продуцира. Така ще се запознаят с индивидуалните Ви нужди и ще се погрижат да Ви предоставят услуга, която да ги удовлетворява напълно.

По принцип фирмите осигуряват еднократно извозване на отпадъци. То обаче се оказва удачен избор не толкова при реализирането на инвестиционни проекти, а за частни лица, заели се например с ремонта на жилището. На тях много често е напълно достатъчен един койнтейнер, който после бива извозен и всичко приключва до там.

За големи обекти обаче това не е вариант. Тогава се прибягва до абонаментното извозване на отпадъци, където осигурявани биват необходимият Ви брой контейнери. Те се извозват периодично, в зависимост от скоростта, с която биват пълнени. Професионалистите знаят, че бързата реакция е важна в такива случаи, защото иначе работата „зацикля“.

И не на последно място, специализираните фирми в обалстта са запознати с начините, по които правилно да третират отпадъка. Това значи, че те са наясно с това как и къде се изхвърля строителния отпадък. А много често дори ще се погрижат и за рециклирането на онези материали, при които това е възможно!

Call Now Button