News & Events

Всеки от нас е чувал като дете приказката „Сливи за смет“. Какъв късмет щеше да е, ако всеки от нас можеше да замени боклука си за нещо ценно! Уви, никой на пазара не предлага нищо срещу нашите отпадъци и те си остават просто един непотребен материал. Но задължително ли е това?

Ако се опитате да разделите отпадъците у дома по вид, ще забележите, че сред образувалите се купчини има такива, които макар и нелицеприятни, всъщност биха могли да се превърнат в нещо ценно. Например хартията и картонените отпадъци – те подлежат на рециклиране.
Какво ще рече това? Означава, че използваната хартия може да бъде раздробена във вода, при което да образува субстанция подобна на паста. Тя бива разстилана на тънък слой и се суши. Може да претърпи и още обработка, но в най-общи линии това е пътят, който преминава от боклук в суровина. 

А хартията далеч не е единствения отпадък, който може да бъде преобразуван в нещо ценно. Ако се замислите, органичният отпадък, генериран у дома всеки ден при беленето и почистването на различни плодове и зеленчуци, съвсем не е толкова малко. Ефективното използване на този вид боклук представлява превръщането му в компост.

На рециклиране подлежи и пластмасата, и много други отпадъци, за които може би не предполагате. Такъв например е и част от строителния отпадък, който се генерира в огромни количества. Оказва се, че част от него може отново да бъде превърната в ресурс, при което да бъде оползотворена, влагайки я в строителни дейности и реконструкции.
За целта непотребните строителни материали преминават през различни етапи на обработка. Първоначално се сортират, след което преминават през предварително раздробяване. Следват процеси на натрошаване, последващо пречистване и т.н.
Всичко това е необходимо, за да може в крайна сметка да се получи качествен РЕЦИКЛИРАН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ, който например може да се използва за ОБРАТНИ НАСИПИ И ЧАКЪЛИРАНЕ.

И ето, че отново нещо непотребно се връща обратно под формата на ресурс, който да се използва пълноценно.
За да правим това възможно, във „В 5555“ също разполагаме със СОБСВЕНА ПЛОЩАДКА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. Така сме поели своя ангажимент и отговорност към опазването на околната среда. За това следим за редица фактори и извършваме рециклирането по щадящ начин, контролирайки количествата на прах и шум, които продуцираме. 

Всичко това е чудесно. Но трябва да имаме и нещо много важно предвид. За да бъде възможно да се случи, от огромно значение е отпадъците, подлежащи на рециклиране, да не бъдат замърсявани с други видове отпадък. Не случайно отвън има отделни контейнери за пластмаса, за хартия, стъкло, битов отпадък, строителен отпадък. И е от решаващо значение дали ги употребяваме достатъчно често и правлино!

И тук дисциплината и отговорността са много важни! За да може всички тези „планини“ от боклук да се върнат при нас под формата на нещо ценно, вместо просто да седят и да поглъщат света около нас малко по малко!

Call Now Button