News & Events

Както подсказва и името им, строителните отпадъци представляват онези отпадни материали, получени в следствие на някаква строително-ремонтна или монтажна дейност. И ако се замислим, ще осъзнаем, че това е едно доста широко по обхват понятие, включващо в себе си редица материали. 

Много важно е всеки, заел се със строителна дейност, да е наясно с това какво всъщност представлява строителният отпадък, кой е такъв и кой – не е. И най-вече – кой може да бъде изхвърлян в специалните контейнери за строителни отпадъци и на кой не му е мястото там.

 В строително-ремонтните дейности се използват редица материали, при което е нормално и отпадният продукт да бъде най-разнообразен. Когато си представим работата на строителната площадка, можем и да си представим едни от най-обемните и основни отпадъци, които ще изпълнят контейнера. Това са тухлите и керемидите, различните замазки, бетон, мазилки и други смеси. Стъклото също не е рядкост. При ремонтните дейности към всичко това често се прибавят гранитогреси, плочки и други керамични и порцеланови изделия.
На строителната площадка често попадат и различни видове пластмаси, метали, кабели, част от които политат към контейнера. Не са рядкост и картоните и хартията, в които често са опаковани строителните материали. Никаква изненада не са дървените отпадъци, а също и изолационните материали.

Една доста голяма част този боклук бива депониран  в депата за битови отпадъци. Друга част попада на обособени площадки, които са предвидени специално за тази цел. Има и строителни отпадъци, които са замърсени с опасни вещества. При тях депонирането пък се случва в депа за опасни отпадъци.
Сред всички материали, които изброихме по-нагоре, има и някои, които подлежат на рециклиране и могат да се използват повторно в строителството. Те често биват използвани за насипи, изграждане на временни пътища за достъп и рампи, за дренаж и др.

А събирането и транспортирането на отпадъка до съответното място, бива осъществявано от специализирани в тази сфера фирми. Във „В 5555“ ЕООД ще ви осигурим КОНТЕЙНЕРИТЕ, от които ще се нуждаете, и ще извършваме в оптимални срокове ИЗВОЗВАНЕТО НА БОКЛУКА от площадката. Разполагаме и със собствена ПЛОЩАДКА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ!

Call Now Button