News & Events

Най-сетне сте се сдобили с жилище – нещо, за което сте мечтали от години? Това е прекрасно! Сега обаче идва ред на не по-леката задача да превърнете това жилище в дом. А ремонтът няма как да се случи без да изкъртите някоя стена, без да подмените стария паркет, без да премахнете грозните стари плочки в банята, за да сложите нещо „по-така“. И при всички тези дейности ще се трупа сериозно количество отпадък, с който също ще трябва да се справяте. Как обаче да се справите с него – дали спокойно да го изхвърлите в контейнера, както всеки друг отпадък у дома, или трябва да предприемете нещо по-специално?

Като строителни биват причислявани отпадъците, получени при строителна дейност, както и при разрушаване на части от или цели строителни обекти. Това може да включва бетон, плочки, тухли и керамични изделия, стъкло, пластмаса, дърво, строителни смеси, различни метали. Всичко това вие ще трябва да събирате и изхвърляте. А въпросът „Къде?“ трябва да е от съществено значение за вас.

Защото законът предвижда специални начини за третиране на този тип отпадък и хората, които не спазват предписанията, подлежат на санкциониране. Ако смятате, че може да си позволите да изгорите част от отпадъка, да изхвърлите друга част в гората или на някое необитаемо място – грешите! Това не е нито позволено, нито редно дори най-малкото от естетична гледна точка. Да не говорим за екология!

Още нещо – забранено е и изхвърлянето на строителния отпадък в контейнерите за битов отпадък, като причините за това не са една и две. Най-малкото тези контейнери не са предназначени за толкова тежки отпадъци. Което от своя страна води до тяхното повреждане, а от там – до невъзможност на сметосъбиращите фирми да ги обслужват.
А по-важното е, че строителните отпадъци не се разграждат. Те изискват различна последваща обработка от тази на битовите.

Ако всичко изброено не ви е „трогнало“ особено, то добре е да знаете, че нещата не зависят само от Вашата съвест. Има органи, които следят за спазването на тези правила, и всеки нарушител подлежи на санкциониране. Така можете да си докарате една съвсем прилична глоба от порядъка на 300 лв. до 1000 лв. По-леките провинения могат да Ви се разминат и само с фиш до 50 лв.

Всички тези неприятности можете да си спестите много просто – като си наемете контейнер за строителен отпадък. В него ще можете спокойно да изхвърляте натрупания при ремонта боклук. А когато го напълните, фирмата ще се погрижи да го транспортира до съответното депо за строителни отпадъци, където ще бъде третиран така, както трябва!

Call Now Button