News & Events

Натрупването на отпадъци се различават от тяхната степен на опасност за хората и природата.

Защо е необходимо тяхното определяне по класове? Това позволява правилно да се подходи към начина им за събиране, съхранение, транспортиране и изхвърляне.

Клас 1, това са изключително опасни отпадъци

Този клас включва отпадъци, съдържащи вещества, които причиняват непоправима вреда на човешкото здраве, което води до разрушаване на екосистемата и естествения баланс.

Изключително опасни съединения, които не се разлагат в природата в обозримо бъдеще и не им позволяват да се възстановят сами.

Това са: живак и неговите производни, олово и неговите соли, плутоний, полоний, талий.

Източници на токсични вещества от клас 1 на опасност са: живачни (енергоспестяващи) лампи, консумативи за медицинско оборудване и термометри, различни термостати, трансформатори и кондензатори. Тяхното съхранение, транспортиране или изхвърляне са възможни в специални контейнери с капаци.

Клас 2 опасни отпадъци

Отпадъците от този клас са по-малко опасни за хората и природната среда. В случай на изтичане обаче ще са необходими няколко десетилетия, за да се възстанови екосистемата.

Такива отпадъци включват: употребявани автомобилни батерии, батерии за офис оборудване, киселинни и алкални разтвори, отработени масла и остатъци от петролни продукти.

Източници на този клас отпадъци са промишлени и транспортни предприятия, множество автосервизи и работилници. Съхранението на вещества от клас 2 на опасност е възможно в затворени контейнери, на палети и под навес в затворена зона. Рециклирането и обезвреждането на отпадъци от клас 2 от специализирани организации е утвърден процес. Той е не само безопасен, но и рентабилен.

Отпадъци от клас 3, умерено опасни

Клас 3 умерено опасни отпадъци са тези, които се рециклират в природата в рамките на 10 години. Тази категория включва изделия, които са претърпели химическа обработка в производствения процес: филтри за различни цели, кабели, циментов прах и нефтохимични продукти. Този клас включва и някои селскостопански отпадъци, по-специално пилешки и патешки мазнини и свински тор.

Клас 4 – отпадъци с ниска опасност

Отпадъците от този клас е незначително и тяхното отрицателно въздействие трае не повече от 3 години. Към тях спадат: строителни отпадъци (покривен материал, битум, шпакловка, счупено стъкло), износени гуми, стари мебели; изгнили биоотпадъци от селското стопанство.

Значителна част от този клас – 4 се използват повторно.

Клас 5, към тях спадат отпадъци, които не са опасни

Петият клас отпадъци, макар и неудобен, е напълно безопасен за хората и не вреди на природата. В клас на опасност 5 са включени отпадъчни материали от дървообработването: картон, хартия, дървени стърготини, които се използват като суровина или като гориво за рециклиране.

Call Now Button