News & Events

Имате производствено съоръжение? Помислете, как можете да спестите от отпадъци.

Ние от фирма „В 5555” ЕООД предлагаме извозване на производствените отпадъци, което ще се извършва съгласно всички стандарти. Може би ще Ви бъде много по-изгодно да го направите с помощта на професионална фирма. Това изисква само едно обаждане до нашите оператори.

Защо премахването на производствените отпадъци е толкова необходимо?

Индустриалните отпадъци включват: медицински, строителни, биологични, индустриални и др. Такива отпадъци не могат да се изхвърлят по същия начин, както например макулатурата.

Такъв материал се разлага за много дълго време и в резултат на това се замърсява почвата, водата, горите и т.н. Следователно е необходимо изхвърлянето на промишлени отпадъци. Отпадъка се извозва до заводи за преработка на отпадъци, или се изпраща на депа за загробване. Но дори изхвърлянето на такива отпадъци изисква предварителна обработка със специални вещества, за да се ускори процесът на разлагане.

Това е доста сложен процес, който изисква:

Знания в областта на рециклирането;

Опит;

Квалифициран подход на специално обучени хора;

Специален транспорт;

Разрешителни за извозване;

Разрешителни за изхвърляне на промишлени отпадъци;

Това е минималният списък на това, което се изисква при изхвърлянето на промишлени отпадъци от промишлените зони.

Не е нужно да мислите как да го извозите, с каква кола, как да изчислите правилно времето и разходите. Всичко, което се изисква, е просто да поръчате услугата на фирма „В 5555” ЕООД и ние поемаме изпълнението на целия обем от работа. Незаконно е извършването на тези отпадъци без специални документи. За това трябва да има разрешителни и лицензи.

Как да решите проблема с извозването на промишлени отпадъци?

Всъщност 10 минути са ви достатъчни, за да разрешите този проблем. Мислите ли, че това не е вярно? Да, това е вярно, но едно обаждане е достатъчно, за да направите отпадъците в предприятието да не са проблем, а затворен въпрос. Обадете ни се. Нашият персонал ще изясни вашето местоположение, количеството боклук, какъв вид отпадъци трябва да бъдат премахнати и т.н. Моля, обърнете внимание, че вие избирате удобно за вас време, а ние извършваме работата.

Ние ще пристигнем веднага – при всички случаи няма да се налага да чакате дълго. И ако имате някакви въпроси, онлайн консултацията е на ваше разположение – обадете ни се. Сътрудничеството с професионалисти е по-изгодно от закупуването на лични превозни средства, специално оборудване за извозване на промишлени отпадъци, наемане на хора, получаване на разрешение за изхвърляне, договаряне с депа и предприятия за преработка на отпадъци и др. В повечето производствени случаи това е загуба на време и пари за вас.

Call Now Button