News & Events

Рециклирането на строителни материали става все по-популярно поради редица характеристики. Едно от основните предимства за съвременния бизнес е възможността за намаляване на разходите. Стандартното разрушаване с обработка ви позволява да спестите не само пари, но и времето, отделено за наемане на специално оборудване, заплати, обработка на необходимата документация, товарене и разтоварване и извозване на строителни отпадъци на специално депо.

Обикновено събарянето на сграда предполага ново строителство на нейно място след освобождаване на територията. Обработката на получените материали в съоръжението: битумни стърготини, счупени тухли, бетон, трошен камък, позволява използването на важни евтини и висококачествени ресурси в строителството, значително намалявайки бюджета и времето.

Натрошен гранит: как се произвежда?

Ако вземем например гранитен трошен камък, цената му е много по-висока от вторичната. Защо? За производството му трябва да се извършат редица скъпи дейности:

Вида на гранита.

Железопътен транспорт.

Товарене във вагони.

Транспорт до фабриката.

Производство, изискващо скъпо специализирано оборудване.

Транспорт до мястото на употреба.

Всяка верига предполага финансови и времеви разходи. Вторичният трошен камък по никакъв начин не отстъпва по качество, той е много по-евтин, плюс това може да се използва точно там, на мястото на разрушаване, например за запълване на яма.

Рециклирането на покривни отпадъци значително спестява производството на материали за пътно строителство. Рециклирането на битумни отпадъци намалява цената на материали като покривни битумни мастики, покривен материал, битум за течни пътища и други.

Рециклиране на строителни отпадъци: ще Ви спестим пари

За всеки бизнес най-важният фактор е печалбата. Рециклирането на строителни отпадъци ви позволява да спестите не само от материали, но и да сведете до минимум такива разходи като транспорт, наем на специално оборудване, плащане за извозване и съхранение на отпадъци.

Но още един важен момент, който засяга всеки човек на планетата, е защитата на природата. Сметищата са пренаселени, отпадъците замърсяват въздуха, подпочвените води и почвата. Хората, които живеят в близост до такива депа, са особено наясно с причинената вреда. Ето защо е толкова важно да се възползваме максимално от технологиите за рециклиране на отпадъци.

Анаеробното разлагане (без достъп на въздух) причинява огромна вреда на околната среда, придружено е от образуването на биологичен газ, който е опасен за човечеството, а основният му компонент, метанът, бавно разрушава озоновия слой. Безмислено изхвърлени такива вредни вещества в боклука като счупен живачен термометър, батерии, лекарства и други опасни компоненти са токсични отрови за цялата екосистема.

Днес рециклирането е необходима и много важна мярка. Фирма „В 5555” ЕООД гр. Сливен решава всякакви въпроси, свързани с обезвреждането и извозването на неопасни отпадъци от 3, 4 класа. Ние също се грижим за околната среда, приемаме пластмаса, приемаме картонена хартия с наша помощ, възможно е също да преработваме дървесни отпадъци.

Ние ще Ви помогнем да разрешите проблемите с отпадъците бързо, евтино, ефективно и безопасно.

Поверете изхвърлянето на боклука на професионалисти.

Call Now Button