News & Events

Няма място, където тече строителна дейност, и няма отпадъци. В тази сфера няма как да минете без тях. А наличието им на строителния обект може да бъде опасно. За това е важно да бъдат отстранявани и изхвърляни възможно най-бързо.

Обичайно при строителни и ремонтни дейности, най-често отпадъците са от разрушаване или скрап, опаковки от използвани  материали. При голяма част от проектите със събирането и изхвърлянето на отпадъците се очаква да се заеме предприемачът. Това може да се изпълнява от строителния екип, стига той да разполага с времето, техниката и ресурсите да събира и изхвърля материалите на предназначените за това места.

Другият вариант е да се прехвърли тази отговорност, ангажирайки фирма, която да се заеме професионално със задачата. Едно комплексно обслужване в областта би могло да включва:

Консултация – истинските професионалисти биха дошли при Вас, на самата площадка, за да определят обхвата на дейността Ви и да прогнозират вероятното количество на отпадъците, които ще генерирате. Така може да се изготви приблизителен план за услугите, от които ще се нуждаете.

Еднократно и абонаментно обслужване – големите проекти със сигурност произвеждат големи количества отпадъци и то начесто. В подобна ситуация удачно би било да можете да разчитате на събирането и извозването на отпадъци абонаментно. Разбира се, може и да сте се заели с по-дребен ремонт, който не би изисквал толкова ресурси. При този сценарий еднократно извозване на отпадъци би могло да е напълно достатъчно.

Бързината – тя никога не е за подценяване. Защото колкото повече отпадъци се събират на площадката, толкова повече са и предпоставките за злополуки. А и поддържането на чиста и подредена среда винаги улеснява работата. Честото и бързо изхвърляне на отпадъците може да бъде само във Ваша полза.

Правилно третиране на отпадъците – има специални методи, наредби и изисквания, с които този, който се ангажира да изхвърля отпадъците, трябва да бъда запознат. Професионалните фирми, занимаващи се с това, знаят кои са начините и местата, където да го правят. Те ще се погрижат и за рециклирането всички възможни материали.

Вашият коментар

Call Now Button